ZÁRUKA DRYPOL SYSTEM

K přístrojům DryPol system poskytujeme tyto záruky ve formě písemné smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a kupujícím (zákazníkem) :

ZÁRUKA NA BEZPLATNÝ SERVIS 30 LET
- záruka 30 let na bezplatný servis přístroje

MOŽNOST VRÁCENÍ PŘÍSTROJE PO DOBU 3 LET - VRACÍME 100% VLOŽENÝCH FINANCÍ
- v případě nedosažení těchto hodnot třetím (3.) rokem provozu přístroje má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení finančních prostředků za systém DryPol vydaných. 

ZÁRUKA NA KONEČNÉ HODNOTY VLHKOSTI
- písemná záruka na konečné hodnoty vysušení stavby třetím (3) rokem provozu přístroje od data instalace přístroje DryPol system a to :
v nadzemních částech staveb zaručujeme dosažení hodnoty 3% váhové vlhkosti stavebního materiálu
v podzemních částech staveb, nebo tam kde zemina přiléhá ke zdivu zaručujeme dosažení hodnoty 6,5% váhové vlhkosti stavebního materiálu.

KONTROLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI
- záruka jednoho (1) prokazovacího kontrolního měření vlhkosti ve stavbě (mimo samoinstalaci) v rozmezí 24. - 36. měsíce provozu přístroje DryPol system (od data instalace) za cenu 2.000,- Kč vč. DPH, na vyžádání kupujícím (zákazníkem). Platba za kontrolní měření musí být uskutečněna předem na účet č. 265141765/0300 a je současně potvrzenou objednávkou kontrolního měření.

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY
Dále má kupující (zákazník) možnost požádat při zjištění nedosažení výše uvedených hodnot vlhkosti ve zdivu při kontrolním měření o prodloužení záruky možnosti odstoupení od smlouvy se současnou úpravou výkonu přístroje a to zdarma.

- UPOZORNĚNÍ - pokud chcete uplatnit záruku na demontáž přístrojeDryPol system a vrácení finančních prostředků do něj investovaných, musí být celý DryPol system + jeho příslušenství ve srovnatelném technickém i vizuálním stavu jako při montáži nebo nákupu samoinstalací! Při jakémkoli znehodnocení, poškození přístroje DryPol system nebo jeho obalu a to jak vizuálně tak i technicky, bude zákazníkovi vrácená částka ponížená o cenu opravy a uvedení přístroje DryPol system do původního stavu! Dbejte na to při každé činnosti v bezprostředním okolí přístroje.
V případě že zasíláte přístroj / přístroje DryPol® system poštou nebo přepravcem na adresu dodavatele musí být zařízení zabaleno dle norem s maximální ochrannou proti pádu a poškození během přepravy. Dodavatel nebere zodpovědnost za případné poškození přístroje během jakékoli přepravy od odběratele. Přístroj musí být zaslán jako cenný balík bez dobírky! V případě zaslání dobírkou NEBUDE ZÁSILKA PŘEVZATA a dodavatel nepřejímá zodpovědnost za náklady odběrateli (zákazníkovi) tímto vzniklé.  

Přejeme vám suché domovy!

    

   

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Novinky

Elektroosmóza Machač na facebooku Elektroosmóza Machač na google plus

Zavřít

Poptávka