PLÁNUJETE PODŘEZÁNÍ STAVBY, PODBITÍ CHROMOVÝMI DESKAMI NEBO CHEMICKOU INJEKTÁŽ?

Plánujete podřezávat zdivo, proto, že se nachází vlhkost ve zdech Vašeho domu ?


Vlhkost zdiva je projevem vzlínající vlhkosti staveb, resp. vzlínání vlhkosti z podloží stavby do zdiva, pokud selhaly starší provedené hydroizolace a nebo pokud hydroizolace na stavbě nebyly provedeny.

Téměř všechny stavby starší alespoň deseti let se s vlhkostí zdiva potýkají a je důležité mít na paměti, skutečnost, že vyjma toho, že trpí stavba a její základy, vzlínající vlhkostí zdiva trpí i obyvatelé domu. Zdá se Vám to nemožné ? Pokud se právě Vy potýkáte s vlhkostí ve Vašem domě, jistě se setkáváte i s plísněmi, které se ve vlhké stavbě množí : Plísním se ve vlhkém domě daří a šíří se geometrickou řadou a napadají nejen zdivo stavby a stavební konstrukce, ale napadají samozřejmě i člověka. Ve vlhkém domě se totiž množí nebezpečné miktroskopické houby, jejich spory a rovněž tak i bakterie, které pak společně poletují vzduchem a vnikají tak do dýchacího ústrojí člověka. V ústech i v plicích se pak hromadí a velmi často způsobují častá infekční onemocnění a záněty, mohou způsobovat dokonce i bolesti a u více citlivých jedinců projevy plísní mohou vyústit až v trvalou alergii.

Jednou z možností, jak zabránit vzlínání vlhkosti do zdiva, jsou různé technologie podřezávání zdiva, které po následném vložení hydroizolačních pásů mají vodě zabránit v dalším pronikání do stavební konstrukce stavby. Podřezávání zdiva však v sobě skrývá mnoho nevýhod, které je důležité zvážit předtím, než se rozhodnete zdivo Vašeho domu tomuto náročnému procesu odstraňování vlhkosti podrobit.

Podřezávání vlhkého zdiva je technologicky náročným postupem, který spočívá v tom, že vložené hydroizolační pásy přeruší kapiláry ve zdivu kudy voda do zdiva proniká. Přerušením kapilár pak voda nemůže dále ve větší intenzitě do zdiva vzlínat, avšak podřežání zdiva samotnou vlhkost nevysuší. Znamená to, že Vaše stavba zůstane po podřezání dále vlhká a její zdivo se vysouší pomalu v závislosti na počasí. Vlhkost však vzlíná do části pod podřezáním stále, a tak jsou velmi často sklepní či podzemní prostory podřzaných domů stále vlhké. Samotný proces podřezávání je pak výrazným stavebním zásahem, kdy zdivo a celá stavba trpí především otřesy a vibracemi v průběhu podřezávání, čímž mohou být narušeny konstrukce ve zdivu, může dojít k praskání omítek, a to jak vnějších, tak i vnitřních a často se lze setkat i s narušením samotných stavebních konstrukcí.

Vždy je vhodné zamyslet se nad tím, jaké je stáří domu, který si přejeme zbavit vzlínající vlhkosti a vidět samotný proces vysušení komplexně a v souvislostech. Je-li Vaše stavba vlhká, její hydroizolace pravděpodobně selhaly a nebo nebyly v dostatečném rozsahu provedeny. Je rovněž důležité mít na paměti skutečnost, že pro podřezání zdiva stavba musí splňovat některé podmínky vyjma té základní, totiž že je třeba zajistit stroji dostatečný prostor v jejím okolí tak, aby se mohl bez obtíží pohybovat. Spolu s tím je třeba rovněž myslet i na omezení aktuálním počasím, neboť při  sněhových přeháňkách, v dešti či přesahuje-li rychlost větru určitou hranici, je provedení podřezání zdiva značně obtížné. Podřezání zdiva je tedy technologicky náročným procesem, který má svá rizika a který samozřejmě omezuje jak obyvatele vlhké stavby samotné, tak samozřejmě i její okolí. Zvažujete-li, zda vlhké zdivo Vašeho domu podřezat, jistě rovněž přemýšlíte nad finančním dopadem na Váš rodinný rozpočet : podřezávání zdiva staveb je nákladné

Existuje však technologie vysoušení vlhkosti ze zdiva, která Vás zbaví starostí s vlhkým domem a problémy s podřezáváním zdiva vyřeší, technologie vysoušení vlhkosti, která není závislá na počasí, totiž elektrofyzikální bezkontaktní systém vysoušení zdiva DryPol® system. Tento oblíbený bezkontaktní přístroj zbaví Vaši nemovitost vlhkosti ve zdivu do dvou let od data instalace, a to bez stavebních zásahů, hluku, prachu či chemikálí. Je-li Váš dům napaden vzlínající vlhkostí zdiva,  DryPol® system je tou správnou volbou, jak se vlhkosti ve zdivu zbavit trvale, bez náročných stavebních zásahů, ekologicky a s jistotou. 

Novinky

Elektroosmóza Machač na facebooku Elektroosmóza Machač na google plus

Zavřít

Poptávka