Provádíme kvalitně v celé ČR + SR + EU - hydroizolace zdiva

ELEKTROFYZIKÁLNÍ VYSOUŠENÍ A IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA

        VYSOUŠEČ ZDIVA DryPol - DRY = SUCHÝ / POL = POLARIZACE - DryPol = SUCHÉ POLARIZACÍ
drypol

MÁTE VLHKÝ DŮM ? VLHKÉ ZDIVO V DOMĚ NEBO VE SKLEPĚ ? PLÍSNĚ ?
elektronické vysoušení a trvalá izolace zdiva bez stavebních zásahů - čistě - levně
RODINNÉ DOMY - BYTOVÉ DOMY - BYTY - PAMÁTKY - KOMERČNÍ OBJEKTY
přízemí - sklepy - suterénní byty -  chaty - garáže - sklady - historické stavby
VYJÍMEČNÁ PÍSEMNÁ ZÁRUKA 3 + 30 LET NA SUCHÉ ZDIVO V CELÉM DOMĚ
- DryPol® system = moderní zařízení pro moderní izolaci všech vlhkých staveb
- DryPol® system = OVĚŘENO 8 LET NA TRHU
- DryPol® system = více něž 3000 spokojených zákazníků
- DryPol® system = RUČÍME ZA NÁŠ VÝROBEK VŠEM ZÁKAZNÍKŮM!
- ZDARMA KONZULTACE A POSOUZENÍ nemovitostí kdekoli v ČR a SR 
KONTAKT : +420 800 212 800 - LINKA JE ZDARMA!
- ZDARMA MEŘENÍ ÚROVNĚ RADONU VE STAVBĚ
   VIDEO DryPol® system - ANIMACE INSTALACE A POUŽITÍ PŘÍSTROJE                             
    

         MÁTE VLHKÝ DŮM, BYT, SKLEP, SKLAD NEBO KOSTEL?
         PORADÍME, POMŮŽEME, VYŘEŠÍME S PÍSEMNOU ZÁRUKOU

 • *Odborné konzultace a pomoc kdekoli v ČR + vypracování posudků a technických zpráv. 
    Nezávazné návštěvy klientů včetně posouzení situace s vlhkostí a nabídky řešení v celé ČR
    (*mimo pořízení přístroje samoinstalací!) 
 •   CENA DryPol system - máme řádně vystavené pevné ceny - žádné další skryté platby! 
 •   DryPol system vlastní platný certifikát bezpečného provozu v lidských obydlích EZÚ platný pro celou EU.

  

        KDY A KDE LZE PŘÍSTROJ DryPol® system POUŽÍT?

 • všude tam kde vlhkost vzlíná do stavby od základů z půdy směrem vzhůru
 • v přízemí a ve sklepech které vysouší a trvale izoluje současně včetně podlah
 • Přístroj  DryPol® system zaručeně působí na zemní kapilární vzlínavou vlkost

        KDY A KDE NELZE PŘÍSTROJ DryPol® system POUŽÍT?

 • je li stavba nová (vodorovně izolovaná) nebo nově izolovaná (do cca 10 let stáří izolace)
 • na případy náhlého vytopení (zdivo neobsahuje kapiláry). POZOR! Vytopením se kapilára časem vytvoří!
 • na kondezační vlhkost nebo tepelné mosty (zde nabízíme řešení tohoto problému - klikněte)
 • na zastavení tlakové (trvale, nebo občas tekoucí či kapající) vody nelze vysoušeč zdiva použít
 PROČ DryPol® system?   Elektrosomóza je vítěz v rychlosti ve vysoušení zdiva    PROČ OD NÁS ?
 • DryPol® system  = 8 lety na trhu ověřené, moderní, plošné elektronické vysoušení zdiva a následná trvalá hydroizolace zdiva proti zemní vlhkosti jakýchkoli staveb elektrofyzikální technologií bez destrukčního zásahu s písemnou zárukou na konečný výsledek - tedy suchý dům.
  Český výrobek - špičková moderní technologie - počítačovým procesorem řízený přístroj!
 • 1 x  DryPol® system     =    1 x  celý    vysušený a trvale izolovaný dům na min. 30 let a to včetně všech podlah, sklepů a základů stavby bez rozdílu materiálu a podloží stavby - ověřeno! 
 • Vysušení a trvalá izolace celé stavby proti zemní vlhkosti bez kopání nebo podřezání - čistě, rychle a kvalitně. Vysouší a izoluje současně svislé stěny + sklepy + včetně podlah + základy stavby
 • Pokrytí až 900 m2 půdorysu stavby 1 x přístrojem DryPol® system. 
  Rozsah účinku 1 zařízení = pomyslná koule o průměru 30m - 50m - tedy celý dům i se základy.
 • Spotřeba elektrické energie přístroje DryPol® system je zhruba 200 Kč za 1 rok nepřetržitého provozu! Maximální výsledek za minimální náklady!
 • Snížení nebezpečné radonové zátěže ve Vaší stavbě. Pro naše zákazníky možnost zdarma externího měření úrovně radonu v domě na vyžádání.
 • Záruka 3 roky na výsledek vysoušení formou písemné smlouvy + záruka 30 let na bezchybnou funkci. ZÁRUKY NALEZNETE ZDE - klikněte.
 • Elektrofyzikální metoda DryPol® system je bezkontaktní systém vysoušení vlhkého zdiva. Je plně elektronický, vyráběn v ČR a osazován plně atutomatickou linkou a testován.

           

 • Jako jediní v ČR máme unikátní možnost dle potřeby přímo na stavbě během procesu vysoušení zdiva upravit nastavení  přístroje tak, abychom dosáhli požadovaného výsledku - tedy suché stavby a komfortního bydlení a užívání pro Vás.
 • Díky efektu polarizace molekul vody ve zdivu dochází již okolo 12 měsíce od data instalace přístroje DryPol® system v mnoha stavbách k oschnutí povrchů zdiva, což má za následek suché bydlení již za tuto dobu ! (Tyto projevy je nutno vypozorovat, neboť každá stavba je jiná. Účinky zařízení a vysoušení se projeví v různých časových horizontech a i opticky se budou jevit odlišně). Vždy je nutná alespoň základní oprava povrchů vašeho zdiva.
 • Nesrovnatelně levnější a méně pracnější nežli podřezání zdiva nebo jeho chemická injektáž či jiný vysoušeč zdiva.
 • Účinky DryPol® system oceňují stovky spokojených uživatelů a vysušených domů.
  Více než 3000  instalací a reference z řad VIP staveb v ČR jsou toho důkazem   ZDE REFERENCE pro přehled referenčních staveb.                          

       JAK PROBÍHÁ INSTALACE A MĚŘENÍ VLHKOSTI?

 • Před instalací (mimo samoinstalace) přístroje DryPol® system provedeme komplexní měření vlhkosti ve Vaší stavbě a to odvrtem materiálu z hloubky zdiva. Výsledky jsou zapsány do smlouvy.
  - pro snadnou orientaci ve výsledcích měření pro zákazníka používáme digitální certifikované přístroje OHAUS MB 23, které přímo zobrazují výsledek měření vlhkosti na displeji a jsou tedy snadno ověřitelné
 • Mezi 2 - 3 rokem od data instalace proběhne kontrolní měření.
  - měření provádíme v této době pro to, abychom klientovi předali přesvědčivé výsledky o účinku zařízení na jeho stavbě. Dříve není možné posoudit účinek jakéhokoli zařízení, neboť proces probíhá zvolna a sestup hodnot o několik desetin % není přesvědčivým důkazem o funkci zařízení.
  - POZOR!!! Vstupní a kontrolní měření MUSÍ vždy proběhnout stejnou technologií - a to odvrtem zdiva z hloubky zdí, neboť měření na povrchu zdiva odporovými přístroji je velmi zavádějící kvuli minerálním solím, různým typům omítek, opravám zdiva apod. Měření vlhkosti na povrchu zdí může být pouze orientační a jeho výsledky nemusí odpovídat hodnotám vlhkosti v hloubce vašeho zdiva!
  - sestup vlhkosti musí být v řádu několika jednotek procent váhové vlhkosti! 1% vlhkosti ve zdivu = až 25L vody na 1m3! 

  UPOZORNĚNÍ - pokud chcete uplatnit záruku na demontáž přístrojeDryPol system a vrácení finančních prostředků do něj investovaných, musí být celý DryPol system + jeho příslušenství ve srovnatelném technickém i vizuálním stavu jako při montáži nebo nákupu samoinstalací! Při jakémkoli znehodnocení, poškození přístroje DryPol system nebo jeho obalu a to jak vizuálně tak i technicky, bude zákazníkovi vrácená částka ponížená o cenu opravy a uvedení přístroje DryPol system do původního stavu!
  Dbejte na to při každé činnosti v bezprostředním okolí přístroje. V případě že zasíláte přístroj / přístroje DryPol® system poštou nebo přepravcem na adresu dodavatele musí být zařízení zabaleno dle norem s maximální ochrannou proti pádu a poškození během přepravy. Dodavatel nebere zodpovědnost za případné poškození přístroje během jakékoli přepravy od odběratele. Přístroj musí být zaslán jako cenný balík bez dobírky! V případě zaslání dobírkou NEBUDE ZÁSILKA PŘEVZATA a dodavatel nepřejímá zodpovědnost za náklady odběrateli (zákazníkovi) tímto vzniklé.

             

       RADA NA VŠEDNÍ DEN

 • Použití ventilátorových, vzdušných, tepelných vysoušečů / odvlhčovačů zdiva je jen zbytečné utrácení peněz za el. energii nebo náplně - pokud jde o vzlínavou / kapilární ZEMNÍ vlhkost, tak veškerá voda, která se ze zdiva těmito metodami odpaří, se okamžitě doplní z podloží stavby zpět. Vlhkost se do zdiva dostává aktivním čerpáním vody Vaší stavby z podloží na základě elektrofyzikálního jevu kapilárního vzlínání Vlhkost ve zdivu je třeba řešit odstraněním příčiny a ne do nekonečna čerpat vodu ze země přes zdivo do prostor bytu nebo sběrných nádob různých ovlhčovačů. DryPol® system v relativně krátké době zdivo celého domu trvale vysuší a zaizoluje.

 

 

          

                                                                    OBCHODNÍ PODMÍNKY

                                                   

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontaktováním společnosti Elektrofyzika s.r.o. a sdělením osobních údajů jakoukoli formou souhlasí poskytovatel těchto dat tím,  že tato osobní data budou předána certifikovaným montážním firmám (viz seznam certifikovaných montážních firem). Společnost Elektrofyzika s.r.o. působí jako mimo jiné jako prostředník mezi zákazníkem a certifikovanými montážními firmami a sama realizuje montáže a prodeje přístrojů DryPol system osobně pouze okrajově. Většinu těchto zakázek - objednávek prodeje a montáže systému DryPol předává k realizaci smluvním montážním firmám, jejichž seznam včetně kontaktů naleznete zde níže. Pokud s předáváním osobních dat těmto subjektům nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně v objednávce, nebo kontaktujte přímo certifikované montážní firmy.
Obchodní podmínky naleznete ZDE: https://www.hydroizolace-elektroosmoza.cz/obchodni-podminky
Prohlášení o ochranně osobních údajů naleznete ZDE: https://www.hydroizolace-elektroosmoza.cz/cookies-a-prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju                      

       DryPol system  -  NEJLEPŠÍ INVESTICE DO VAŠÍ NEMOVITOSTI   

Vysoušení zdiva elektroosmózou Vysoušení zdiva elektroosmózou Vysoušení zdiva elektroosmózou Vysoušení zdiva elektroosmózou Vysoušení zdiva elektroosmózou Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém Vysoušení zdiva elektroosmóza DryPol systém               

TOPlist

Novinky

Elektroosmóza Machač na facebooku Elektroosmóza Machač na google plus

Zavřít

Poptávka